ท่อ EFLEX (EFLEX Pipe)

ราคาท่อ EFLEX แบรนด์ BTC

1. ราคา ขนาด ∅ 30 มม. (1 นิ้ว) – 95 บาท/เมตร (300 เมตร/ขด)
2. ราคา ขนาด ∅ 50 มม. (2 นิ้ว) – 128 บาท/เมตร (200 เมตร/ขด)
3. ราคา ขนาด ∅ 80 มม. (3 นิ้ว) – 194 บาท/เมตร (100 เมตร/ขด)
4. ราคา ขนาด ∅ 100 มม. (4 นิ้ว) – 275 บาท/เมตร (100 เมตร/ขด)
5. ราคา ขนาด ∅ 125 มม. (5 นิ้ว) – 385 บาท/เมตร (100 เมตร/ขด)
6. ราคา ขนาด ∅ 150 มม. (6 นิ้ว) – 462 บาท/เมตร (50 เมตร/ขด)

หมายเหตุ
1.  ∅ หมายถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2. กรุณายึดขนาด “มิลลิเมตร” เป็นหลัก โดยขนาด “นิ้ว” เป็นขนาดโดยประมาณ
3. ตารางแสดงราคาต่อเมตร
4. ความยาวต่อขด ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5. ราคายังไม่รวมส่วนลด
6. ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

คำแนะนำ :
1. ควรเลือกขนาดท่อให้ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิ้ลที่จะใช้งานประมาณ 1.5 เท่า
2. ขนาดท่ออีเฟล็กใช้ มิลลิเมตร เมื่อแปลงเป็น นิ้ว จะมีขนาดแตกต่างจาก ขนาด นิ้ว ของท่อ HDPE และท่อเหล็ก ดังนั้น หากต้องการต่อท่ออีเฟล็กกับท่อพีอีและท่อเหล็ก แนะนำให้ตรวจสอบขนาดของข้อต่อเพื่อความถูกต้อง