ท่อ LDPE

แบรนด์ :

TGG

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 16-25 มิลลิเมตร

หมายเหตุ ความยาวม้วนละ 100-500 เมตร

Photo by TGG