PE แผ่นพีอี พลาสติกปูรองพื้น (Geomembrane)

แบรนด์ :

BBK

ขนาด :
         ความหนา : 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 mm.
         ความกว้าง : มาตรฐาน 7 เมตร
         ความยาว : โปรดสอบถาม

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่