บริษัท บี.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด

ก่อตั้ง 20 พฤศจิกายน 2534

บริษัท บี.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำในการจำหน่ายและส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของสินค้าประเภท ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา ข้อต่อ สายไฟ สายเคเบิ้ล สายสื่อสาร สัญญาณ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ส่งมอบสินค้ามากกว่าพันรายการ ให้กับผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ เพื่องานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานสาธารณูปโภค อาทิ งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน ไปจนถึงเขื่อน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

บีบีเค มีความชำนาญในการจัดส่งสินค้าทั้งทางบกและทางเรือ เรามีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้า ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

เรามีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในหลายโครงการ ที่ได้ส่งมอบสินค้าดี มีคุณภาพให้กับผู้ใช้งาน บีบีเค ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสากล มาอย่างต่อเนื่อง

 

B.B.K. Enterprise (1991) Co., Ltd. is one of leading companies in supply and export of quality materials for electrical and water system. We are an authorised distributor of many brands that products are conduit, pipe, connector, fitting, wire, communication and data cable, accessory, and related products.

Founded in 1991, BBK delivers more than thousands of products to contractors, industrial factories, government sectors, and firms that support new construction, industrial works, and infrastructure. For example, building, factory, damn, and solar farm in Thailand and international country.

BBK specialize in delivery products in land transport and shipment. We have experiences in exporting to Asean countries especially in Cambodia, Laos, Burma, Vietnam or CLMV country including Indonesia, Malaysia, Japan, and Middle East countries.

 

TIMELINE

1991 Founded B.B.K. Enterprise (1991) Co., Ltd. in Bangkok, Thailand

2008 Expanded office and store

2018 Launched an official website www.siamconduit.com

siamconduit.com