Showing all 4 results

ท่อ PFLEX (พีเฟล็กซ์) เป็นท่อพลาสติกลูกฟูกสีดำ แบบโค้งงอ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง สามารถดัดได้ด้วยมือ และตัดได้ด้วยคัตเตอร์ ใช้แทนท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT และ IMC นิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่น

PFLEX สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. พีเฟล็ก-ซีดี (PFLEX CD)* สำหรับฝังในคอนกรีต แทนการใช้ท่อเหล็ก IMC
2. พีเฟล็ก-ซีดีแอล (PFLEX CD-L) ชนิดมีแถบสีตลอดแนวท่อ สะดวกต่อการแยกประเภทของงาน สำหรับฝังในคอนกรีต (สั่งผลิต)
3. พีเฟล็ก ซีดี-เอฟอาร์ (PFLEX CD-FR)* ชนิดผสมสารกันไฟ ติดตั้งบนฝ้าเพดาน หรือบริเวณที่โล่งภายในอาคาร แทนการใช้ท่อเหล็ก EMT

ประยุกต์การใช้งานได้ 

1. ใช้สำหรับเป็นท่อฉีดปูนในแผ่นพื้นคอนกรีต และระบายความร้อนในคอนกรีต
2. ใช้ครอบสายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า, เพื่อกันกระแทกบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
3. ใช้จัดเก็บสายอุปกรณ์อิเลคโทรนิค
4. ใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
5. ใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำหยดแอร์ เครื่องทำความเย็น
6. ใช้เป็นท่อสำหรับร้อยท่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ในอาคาร โรงแรม