PE ประปา น็อต (Bolts and Nuts) – เชื่อม

แบรนด์ :

TGG 

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 25 – 1200

TGG

หมายเหตุ
– แสดงขนาดต่ำสุด และสูงสุด
– PN บางขนาดไม่ผลิต โปรดเช็คขนาดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

คุณสมบัติ :

สกรู (สลักเกลียว, แป้นเกลียว, Bolts and Nuts, Screws) ผลิตจากเหล็ก ขนาดและความยาวของสกรูผลิตตามขนาดของท่อ (มม) และชั้นความดันท่อ (PN) จึงจำเป็นต้องแจ้งขนาดท่อให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความยาวของเกลียวที่เหมาะสม

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่