PE ประปา หน้าแปลนบอดเหล็ก (Blind Flange) – เชื่อม (Butt)

แบรนด์ :

TGG 

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 25 – 1200

TGG

หมายเหตุ
– แสดงขนาดต่ำสุด และสูงสุด
– PN บางขนาดไม่ผลิต โปรดเช็คขนาดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

คุณสมบัติ :

หน้าแปลนบอดเหล็ก (Blind Flange) ใช้สำหรับปิดท่อ หรือจุดพัก เพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่าน มักใช้หยุดน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อ หรือระบบน้ำ

หมายเหตุ

หน้าแปลนเหล็ก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) หน้าแปลนเหล็ก (แหวนเหล็ก, Backing Ring, Flange) 2) หน้าแปลนบอดเหล็ก (Blind Flange)

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่