ท่อ Sub-Duct ร้อยสายเคเบิล

แบรนด์ :

TGG
IMPACT
TAP

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 32, 33, 35

Specification : 

Specification Sub Duct TGG