ท่อ TFLEX

แบรนด์ :

BTC 

ขนาดท่อ :
(หน่วย:มม) 50, 80, 100 มิลลิเมตร
ความยาวมาตรฐาน 100 เมตร/ม้วน

รูปแบบท่อ :
ท่อ HDPE แบบลูกฟูก

Specification : 

TFLEX Corrugated Drainage Tube specification