ท่อ COT

แบรนด์ :

BTC 

ขนาดท่อ :
(หน่วย:มม) 7, 10, 13, 15, 19, 22 มิลลิเมตร​​

รูปแบบท่อ :
1. ท่อ COT แบบไม่ผ่าครึ่ง
2. ท่อ COT แบบผ่าครึ่ง (COTO)

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่