ท่อร้อยสายไฟ โซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Conduit)

ท่อร้อยสายไฟ สำหรับงานโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ

ท่อร้อยสายไฟ HDPE แบบลูกฟูก หรือท่ออีเฟล็ก (EFLEX) ใช้สำหรับร้อยสายไฟ งานโซล่าร์ฟาร์มแบบทุ่นลอยน้ำ ที่ทุ่นมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำตลอดเวลาทำให้โครงสร้างท่อแบบลูกฟูก (Corrugate Conduit) สามารถโค้งงอได้โดยไม่หักงอ จึงสามารถปกป้องสายไฟ สายสัญญาณได้ ขณะที่ท่อน้ำหนักเบากว่าท่อ HDPE แบบเรียบ ทำให้ลดน้ำหนักท่อที่ต้องวางบนทุ่นลอยน้ำ

ท่อ EFLEX คือ ท่อ HDPE แบบลูกฟูก จึงใช้วัสดุเดียวกับทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน มากกว่า 30 ปี ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้า สามารถใช้ในโครงการของ EGAT