HDPE ข้อต่อตรง (Straight Coupling) – แบบสวมอัด (Compression)

แบรนด์ : TON-D

ขนาด : 20 มม -110 มม. หรือ 1/2 นิ้ว – 4 นิ้ว

คุณสมบัติ :
– ใช้สำหรับต่อเข้ากับท่อ HDPE หรือ LDPE งานประปา หรือ งานระบายน้ำ
– สวมข้อต่อเข้ากับท่อ HDPE ที่มีขนาดเดียวกัน

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่