ท่อเหล็ก EMT Panasonic

ท่อเหล็ก EMT เป็นท่อเหล็กแบบบาง ปลายเรียบ ไม่ตีเกลียว นิยมใช้สำหรับเดินลอย