วาลโคเทป (Vul-Co Tape) – 40 มม. x 0.7 มม. x 10ม.

ขนาด 

40 มม. x 0.7 มม. x 10ม.

ราคา Vul-Co Tape

750 บาท ต่อ ม้วน