ท่อ HDPE ท่อร้อยสายไฟ (PE Conduit)

แบรนด์ :

BTC 
TGG
IPP

TAP
IMPACT

ชั้นความดัน :
Class : Class I/ PN6, Class II/ PN4

PE 80 : PE80/PN6, PE80/PN8, PE80/PN10, PE80/PN12.5

PE 100 : PE100/PN6, PE100/PN8, PE100/PN10, PE100/PN12.5, PE100/PN16

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 มม.

(หน่วย: นิ้ว) ⅜, ½, ¾, 1, 1-¼, 1-½, 2, 2-½, 3, 4, 5, 6 นิ้ว

หมายเหตุ
– ขนาดท่อพีอี 125, 180, 200 มิลลิเมตร ไม่มีขนาดเทียบเท่า นิ้ว
สั่งผลิต ขนาด 16, 180, 200 มิลลิเมตร

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่