PE ประปา สตับเอ็นชุดข้าง (Half Set Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

แบรนด์ :

TGG 

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 25 – 1200

TGG

หมายเหตุ
– แสดงขนาดต่ำสุด และสูงสุด
– PN บางขนาดไม่ผลิต โปรดเช็คขนาดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

คุณสมบัติ :

สตับเอ็นชุดข้าง ใช้สำหรับต่อท่อ HDPE กับอุปกรณ์ท่อ HDPE เช่น สามทาง, ท่อลด, ประตูน้ำ เป็นต้น

ประกอบด้วย : หน้าแปลน 1 ตัว, แหวนเหล็ก 1 ตัว, ปะเก็นยาง 1 อัน, น็อต จํานวนตามขนาดและมาตรฐานของแหวนเหล็ก

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่