PE ประปา สตับเอ็นชุดคู่ (Full Set Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

แบรนด์ :

TGG 

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 25 – 1200

TGG

หมายเหตุ
– แสดงขนาดต่ำสุด และสูงสุด
– PN บางขนาดไม่ผลิต โปรดเช็คขนาดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

คุณสมบัติ :

สตับเอ็นชุดคู่ (เต็มชุด) ใช้สำหรับต่อท่อ HDPE กับท่อ HDPE เช่น ท่อต่างขนาด, ท่อต่างแบรนด์, ท่อต่างชั้นคุณภาพ

ประกอบด้วย : หน้าแปลน 2 ตัว, แหวนเหล็ก 2 ตัว, ปะเก็นยาง 1 อัน, น็อต จํานวนตามขนาดและมาตรฐานของแหวนเหล็ก

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่