PE ประปา หน้าแปลนพีอี (Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

แบรนด์ :

TGG 

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 25 – 1200

TGG

หมายเหตุ
– แสดงขนาดต่ำสุด และสูงสุด
– PN บางขนาดไม่ผลิต โปรดเช็คขนาดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

คุณสมบัติ :

สตับเอ็น หรือ หน้าแปลน ผลิตจาก HDPE ขึ้นรูป ใช้สวมเข้ากับท่อ PE เพื่อเป็นข้อต่อเชื่อมติดท่อ หรือต่อกับอุปกรณ์ท่อ

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่