ซีลลิ่งเทป (Sealing Tape) – 10x60x840 มม.

ขนาด 

(หน่วย: มม/มม.) : หนา 10 มิลลิเมตร x กว้าง 60 มิลลิเมตร x ยาว 840 มิลลิเมตร

ราคา 

370 บาท ต่อ ม้วน

* สินค้านำเข้า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง