เทปฝังใต้ดิน (Warning Underground Tape)

เทปเตือนสำหรับฝังใต้ดิน สีแดง สำหรับงานไฟฟ้าและอื่นๆ

ข้อความ

CAUTION HIGH VOLTAGE LINE BURIED BELOW

กว้าง 6 นิ้ว ความยาว 1,000 ฟุต