ท่อ HDPE ท่อประปา (PE Pipe)

แบรนด์ :

BTC 
TGG
IMPACT
TAP

ชั้นความดัน :

PE 80 : PE80/PN3.2, PE80/PN4, PE80/PN5, PE80/PN6, PE80/PN8, PE80/PN10, PE80/PN12.5, PE80/PN16, PE80/PN20, PE80/PN25

PE 100 : PE100/PN4, PE100/PN5, PE100/PN6, PE100/PN8, PE100/PN10, PE100/PN12.5, PE100/PN16, PE100/PN20, PE100/PN25

ขนาด :
(หน่วย: มิลลิเมตร) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 มม.

(หน่วย: นิ้ว) ⅜, ½, ¾, 1, 1-¼, 1-½, 2, 2-½, 3, 4, 5, 6, 6-½,7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 63  นิ้ว

หมายเหตุ

– ขนาด 20-110 มม. หากต้องการเป็นม้วน ความยาวม้วนละ 50, 100 เมตร
– ขนาด 20-110 มม. หากต้องการเป็นท่อน ความยาวท่อนละ 6, 12 เมตร

Specification : ติดต่อเจ้าหน้าที่