ท่อโลหะอ่อน, ท่ออ่อนกันน้ำ ท่ออ่อนเหล็ก, ท่อเฟล็กอ่อน

Steel Duct Thailand ท่ออ่อนเหล็ก ท่อเฟล็กอ่อน กันน้ำ
Steel Duct Thailand ท่ออ่อนเหล็ก ท่อเฟล็กอ่อน กันน้ำ

ท่อโลหะอ่อน คือ ท่ออ่อนเหล็ก หรือ ท่อเฟล็กอ่อน มีลักษณะเป็นท่อโลหะ ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายใน มีคุณสมบัติ คือ เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นสูง อ่อนตัว สามารถโค้งงอไปมาได้ ทนต่อความร้อน และเป็นท่อร้อยสายไฟ ที่สามารถป้องกันสายไฟขูดขีดได้เป็นอย่างดี มีทั้งแบบธรรม และแบบกันน้ำ ท่อมีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว – 4 นิ้ว มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

ท่ออ่อน ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ Flexible Conduit, liquid tight flexible conduit
ท่ออ่อน ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ Flexible Conduit, liquid tight flexible conduit
ขนาด (นิ้ว)1/23/411 1/41 1/222 1/234
FMC ม้วน/เมตร505030151515101010
LFMC ม้วน/เมตร6030301515157.57.57.5

ท่อเหล็กอ่อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Metal Conduit, FMC)

สำหรับป้องกันสายไฟขูดขีด ฝุ่นควัน ติดตั้งภายในอาคาร ตึกสูง โรงงาน เครื่องจักร 

การใช้งาน

ท่อโลหะอ่อน ใช้ติดตั้งในสถานที่แห้งเข้าถึงได้ และเพื่อป้องกันสายจากความเสียหายทางกายภาพ หรือเพื่อการเดินซ่อนสาย

นิยมใช้เดินสายไฟเข้าเครื่องจักร โคมไฟฟ้า และสถานที่อันตราย เช่น ในห้องแบตเตอร์รี่ ปล่องลิฟท์ เป็นต้น เนื่องจากสามารถโค้งงอได้สะดวกตามความต้องการใช้งาน และยังใช้งานได้ดีกับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน นิยมใช้งานในช่วงความยาวสั้นๆ ตรงจุดที่ต้องการต่อท่อเข้าเครื่องจักร

ข้อควรระวัง ท่อโลหะอ่อน

  1. ห้ามติดตั้งในปล่องลิฟท์ หรือปล่องขนของ
  2. ห้ามติดตั้งในห้องแบตเตอร์รี่ เพราะอาจผุกร่อนได้เนื่องจากไอกรด
  3. ห้ามติดตั้งในบริเวณอันตราย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. ห้ามติดตั้งฝังดิน หรือ ฝังคอนกรีต
  5. ห้ามติดตั้งในสถานที่เปียก นอกจากจะใช้สายไฟชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และในการติดตั้งท่อโลหะอ่อนต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องเดินสายที่ท่อโลหะอ่อนนี้ต่ออยู่
  6. ห้ามติดตั้งท่อโลหะอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. (1/2 นิ้ว) ยกเว้น ท่อโลหะอ่อนที่ประกอบมากับขั้วหลอดไฟ และมีความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร

2. ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ (Liquidtight Flexible Metal Conduit, LFMC)

ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ คือ ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ต่างจากท่อโลหะอ่อนทั่วไปตรงที่ห่อหุ้มด้วยสารพีวีซี (PVC) หรือ พีอี (HDPE) อีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันน้ำหรือของเหลว

การใช้งาน

ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ ใช้ติดตั้งท่อบริเวณที่มีความชื้น เปียก บริเวณคราบน้ำมัน สามารถติดตั้งในพื้นคอนกรีต และฝังในผนัง

ข้อควรระวัง ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ

เนื่องจากสารที่หุ้มนี้มีอุณหภูมิการใช้งานอยู่ค่าหนื่ง ในการใช้งานต้อง จึงระวังไม่ให้อุณหภูมิโดยรอบท่อ หรืออุณหภูมิใช้งานของสายไฟฟ้าสูงเกินอุณหภูมิใช้งานของท่อ เช่น ท่อที่มีอุณหภูมิ 40 องศา จะนำไปใช้ร้อยสายไฟฟ้าชนิดที่มีอุณหภูมิใช้งาน 90 องษา ไม่ได้ แต่ถ้าจะใช้ก็ต้องลดค่าขนาดกระแสลงมาให้อุณหภูมิที่สายไม่เกิน 70 องศา

หมายเหตุ 

1. ตารางแสดงขนาดท่อ (นิ้ว) และความยาวท่อ 1 ม้วน (เมตร)

2. ขนาดท่อ 1/2 – 4 นิ้ว

แบรนด์

แอร์โรว์ (Arrow) 

ยูเนี่ยน (Union)