ท่อ PVC ฟ้า เหลือง ขาว เทา

ท่อพีวีซี (PVC) ย่อมาจากโพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) เป็นท่อพลาสติกท่ีในปัจจุบันนิยมใช้กันมากที่สุด ใช้ทดแทนท่อเหล็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติครอบคลุมกับการใช้งานในระบบสุขาภิบาลทั่วไปและราคาไม่แพง

คุณสมบัติของท่อ PVC คือ วัสดุมีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวได้ดี เบา ทนต่อแรงดันน้ำ และการกัดกร่อนจากกรดหรือด่างได้ดี และยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟ มีผิวลื่นทำให้ ของเหลวไหลผ่านได้ดี แต่ข้อเสียคือ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อยและไม่ทนต่อรังสี UV

ตาราง สี ท่อ พีวีซี ไฟฟ้า น้ำ ประปา โทรศัพท์ เกษตร มาตรฐาน มอก table color pipe conduit work standard tis din

ท่อพีวีซีแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้

ท่อสีฟ้า       ใช้เป็นท่อประปา น้ำดื่ม

ท่อสีเหลือง ใช้กับงานไฟฟ้า

ท่อสีขาว     ใช้กับงานไฟฟ้า และโทรศัพท์

ท่อสีเทา     ใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้ง หรือชลประทาน

ท่อ PVC สีฟ้า

เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดันและท่อระบายน้ำ มีมาตรฐาน มอก.17 กำกับ สำหรับท่อที่ผลิตในประเทศไทยจะมีขนาดตั้งแต่ 1⁄2 นิ้ว จนถึง 24 นิ้ว โดยแบ่งเป็นชั้นคุณภาพไว้ 3 ระดับ โดยแบ่งตามความดันท่ีกำหนดให้สำหรับใช้งาน (working pressure) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส คือ

PVC 5 คือ ความดัน 0.5 เมกะพาสคัล

PVC 8.5 คือ ความดัน 0.85 เมกะพาสคัล

PVC 13.5 คือ ความดัน 1.35 เมกะพาสคัล

(*1 เมกะพาสคัลเท่ากับ 9.87 ความดันบรรยากาศ 10.20 ก.ก./ตร.ซม. 145.04 ปอนด์ / ตร.นิ้ว 101.97 ความสูงของน้ำหน่วย ม.)

ท่อ PVC สีเหลือง

เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสาย ไฟฟ้าและท่อร้อยสายโทรศัพท์ ผลิตตามมาตรฐานมอก.216 ระดับ ชั้นคุณภาพ จะเรียกประเภทที่ 1 , 2 และ 3 ตามลำดับ  โดยประเภท ที่ 1 จะมีความหนามากที่สุดและประเภทที่ 3 จะมีความหนาน้อยที่สุด โดยจะเน้นในเรื่องความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะสำหรับ ใช้ในงานร้อยสายในที่ร่ม มีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้ว จนถึง 4 นิ้ว ราคาท่อพีวีซีสีเหลือง ประเภทที่ 1 มีราคาใกล้เคียงกับท่อพีวีซีสีฟ้าระดับคุณภาพ 13.5

SCG yellow pvc catalog ท่อเหลือง พีวีซี แคตตาล๊อก
ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง PVC

ท่อ PVC สีขาว

ท่อ PVC สีขาว หรือ uPVC ใช้สำหรับงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ เช่นเดียวกับท่อพีวีซีสีเหลือง แม้ขณะนี้จะยังไม่มีมาตรฐาน มอก. มารับรอง แต่ท่อถูกก็ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอื่น คือ มาตรฐาน JIS มีขนาด 3/8 นิ้วจนถึง 2 นิ้ว และมาตรฐาน BS (IEC) มีขนาด 3/8 นิ้วจนถึง 1-1/2 นิ้ว

ท่อ PVC สีขาว มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าท่อ PVC สีเหลืองที่สามารถทนต่อรังสี UV ได้ เนื่องจากเนื้อท่อเป็นพลาสติก UPVC และสามารถดัดเย็นท่อได้มากกว่า 90 องศา โดยการดัดจะใส่แท่งมีลักษณะคล้ายสปริงลงไปในท่อ เพื่อให้เป็นแกนในการดัดท่อให้โค้งงอตามต้องการ อีกทั้งท่อมีสีขาวสะดวกในการทาสีทับมากกว่าสีเหลือง ท่อ PVC สีขาวจึงเป็นท่อร้อยสายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า แต่ท่อสีขาวมีราคาสูงกว่าท่อสีเหลือง โดยประมาณ 25-50%

ความนิยม คือ
1. ท่อพีวีซี สีขาว มาตรฐาน JIS (เกลียว นิ้ว, เกลียวหุน) เป็นที่นิยม เพราะมีขนาดท่อเท่ากับท่อพีวีซี ประปา สีฟ้า, ไฟฟ้า สีเหลือง
2. ท่อพีวีซี สีขาว มาตรฐาน BS (เกลียว มม.)

ท่อ PVC สีเทา

ท่อสีเทาสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม และงานท่อน้ำที่รับแรงดันต่ำ ท่อสีเทานั้นไม่มีมาตรฐาน มอก.รับรอง และมีระดับชั้นคุณภาพเดียว คือ PVC 5A (คุณภาพต่ำกว่า PVC 5 ของท่อประปา สีฟ้า) ท่อชนิดนี้จะมีตราประทับเป็นสีแดงอยู่บน มีขนาดตั้งแต่ 1⁄4 นิ้วจนถึง 5 นิ้ว ราคาท่อพีวีซีสีเทาเพื่องานเกษตรกรรมระดับคุณภาพ 5A น้ีจะถูกกว่าท่อพีวีซีสีฟ้าระดับคุณภาพ 13.5 อยู่มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ท่อสีเทายังมีอีกชนิดหนึ่ง เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อส่งสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อในงานชลประทาน ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก.999 มีขนาดและชั้นคุณภาพเหมือนกับท่อพีวีซีสีฟ้า 

SCG black pve ท่อเกษตร พีวีซี แคตตาล๊อก

Tiger ท่อพีวีซี น้ำยาประสานท่อ เทปพันเกลียว ตราเสือ | siamconduit.com
ท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย siamconduit.com
ท่อ HDPE uPVC ตรา BPPipe