ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ประปา

HOT DIPPED GALVANIZED PIPE

ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ สำหรับงานประปา หรือ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อแป๊บประปา เป็นการนำเหล็กดำขึ้นรูปท่อทรงกลม แล้วนำไปชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นความหนาของสังกะสีจะถูกเคลือบเพิ่มขึ้นตามความหนาของเหล็ก เพื่อช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อน ทำให้เหล็กแข็งแรง 

นิยมใช้เป็นท่อประปา ระบบส่งน้ำ งานสาธารณูปโภค งานภายนอกอาคาร พื้นที่กลางแจ้ง พื้นที่ชื้น พื้นที่บริเวณริมทะเล พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานโครงสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรง รับน้ำหนัก และรับแรงกดสูง

สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามความหนาของผนังท่อ

1. BS-S (บางเกลียวคาดเหลือง) ขนาด 1/2 – 4 นิ้ว

2. BS-M (หนาเกลียวคาดน้ำเงิน) ขนาด 1/2 – 6 นิ้ว

3. BS-H (ปลายเรียบคาดแดง) ขนาด 1/2 – 6 นิ้ว

มาตรฐาน

1. มอก. 276-2532, 277-2532

2. BS 1387-1985 Black & Galvanized Steel Pipes

ขนาด (นิ้ว) 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6
ขนาด (มม.) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

หมายเหตุ 

1. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

แบรนด์ที่จัดจำหน่าย

สหไทย (Sahathai),
มิตรสตีล (Mit Steel)