ท่อ PFLEX ท่อร้อยสายภายในอาคาร

PFLEX Thailand ท่อพีเฟล็ก ลูกฟูกในอาคาร

พีเฟล็ก หรือ พีเฟล็ก ซีดี (PFLEX-CD) เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร สำหรับฝังในคอนกรีต ผลิตจากพลาสติก ชนิดเดียวกับท่อเอชดีพีอี ลักษณะภายนอกท่อเป็นลอนลูกฟูก สีดำ ใช้ทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากสามารถโค้งงอได้ สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถใช้คัตเตอร์ตัดตามความยาวที่ต้องการ

ท่อและอุปกรณ์ PFLEX CD ในอาคาร ใต้ฝ้า ฝังคอนกรีต ทนไฟ | siamconduit.com

ประเภทท่อ PFLEX

พีเฟล็ก-ซีดี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. พีเฟล็ก-ซีดี (PFLEX CD)* สำหรับฝังในคอนกรีต
2. พีเฟล็ก-ซีดีแอล (PFLEX CD-L) ชนิดมีแถบสีตลอดแนวท่อ สะดวกต่อการแยกประเภทของงาน สำหรับฝังในคอนกรีต
3. พีเฟล็ก ซีดี-เอฟอาร์ (PFLEX CD-FR)* ชนิดผสมสารกันไฟ ติดตั้งบนฝ้าเพดาน หรือบริเวณที่โล่งภายในอาคาร

    (*) เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

คุณสมบัติท่อ PFLEX

1. โค้งงอได้ง่าย ด้วยโครงสร้างแบบลูกฟูก ทำให้สามารถจับท่อโค้งได้ด้วยมือ

    รัศมีการโค้งงอของท่อพีเฟล็ก-ซีดี
    14 มม. รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 84 มม.
    16 มม. รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 96 มม.
    22 มม. รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 132 มม.
    28 มม. รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 168 มม.
    36 มม. รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 216 มม.

2. ความยาวต่อเนื่อง ท่อมีความยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่ 30-50 เมตร ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ โดยมีข้อต่อตรงสำหรับสวมต่อท่อเข้าด้วยกัน
3. ดึงสายนำท่อได้ง่าย ท่อลูกฟูกพีเฟล็ก สามารถใช้ลวดร้อยสายไฟได้ไม่ติดขัด แม้จะมีการโค้งงอท่อ 3 ครั้ง
4. น้ำหนักเบา
5. คงทน
6. ตัดได้ง่าย โดยใช้คัตเตอร์
7. ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ประยุกต์การใช้งานได้ 

1. ใช้สำหรับเป็นท่อฉีดปูนในแผ่นพื้นคอนกรีต และระบายความร้อนในคอนกรีต
2. ใช้ครอบสายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า, เพื่อกันกระแทกบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
3. ใช้จัดเก็บสายอุปกรณ์อิเลคโทรนิค
4. ใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
5. ใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำหยดแอร์ เครื่องทำความเย็น
6. ใช้เป็นท่อสำหรับร้อยท่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ในอาคาร โรงแรม