ท่อ PPR ประปา น้ำร้อน น้ำอุ่น

PPR Thailand ท่อพีพีอาร์ ประปาน้ำร้อน

ท่อ พีพีอาร์ 

ท่อ PP-R คือ ท่อสำหรับงานระบบประปาน้ำอุ่น และประปาน้ำร้อน เหมาะสำหรับงานประปาภายในอาคาร เป็นท่อน้ำร้อน ท่อน้ำอุ่น ท่อสารเคมี ภายในอาคาร บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และหน่วยงานที่ต้องการความคงทนถาวรของท่อ หรืออาคารเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาว

PP-R ย่อมาจาก Polypropylene Random Copolymer 

คุณสมบัติ ท่อ PP-R

1.ท่อ PP-R ทนอุณหภูมิได้สูง 95 องศาเซลเซียส และสามารถรับแรงดันได้ถึง 20 บาร์ จึงเหมาะสำหรับเป็นท่อน้ำอุ่น และท่อน้ำร้อน
2.ท่อ PP-R ไม่เป็นสนิม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้เป็นท่อน้ำดื่มได้
3.ท่อ PP-R ไม่รั่วซึม เพราะการติดตั้งแบบเชื่อมท่อแบบสอด (Socket Fusion) โดยการใช้ความร้อน 250-260 องศา ทำให้ท่อและข้อต่อผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
4.ท่อ PP-R อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50 ปี
5.ท่อ PP-R มีน้ำหนักเบา
6.ท่อ PP-R นิยมใช้ทดแทนท่อทองแดง เนื่องจากท่อพีพีอาร์มีราคาถูกกว่า แต่มีราคาสูงกว่าท่อ PVC ถึง 5.5 - 8 เท่า (เทียบระหว่างท่อ PVC ระดับ 13.5 กับท่อพีพีอาร์ SDR6 PN20) จึงนิยมมาใช้ในงานเฉพาะท่อน้ำร้อน เนื่องจากได้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่โดดเด่นของท่อจริงๆ

ข้อจำกัดท่อ PP-R

ข้อเสียของท่อ PP-R คือ ท่อพีพีอาร์ไม่ทนต่อแรงกระแทก ไม่เหมาะกับการติดตั้งใต้พื้นดิน หรือ พื้นคอนกรีตที่มีการทรุดตัว และการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือเชื่อมท่อในการหลอมเหลวท่อกับข้อต่อและอุปกรณ์อื่นให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่สะดวกติดตั้งในบางบริเวณ เพราะต้องจัดหาเครื่องเชื่อมที่หน้าไซต์งาน และต้องหาผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมท่อ รวมถึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง

คำแนะนำ
1. ปัจจุบัน ท่อ CPVC ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ท่อ PP-R เหมาะสำหรับ งานระบบประปา ภายในอาคาร
2. ท่อ CPVC มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถทนความร้อนและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อม เพียงใช้น้ำยาประสานท่อเท่านั้น
3. ท่อ CPVC มีราคาสูงกว่าท่อ PP-R

ขนาด ท่อ PP-R

1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว จนถึง 6 นิ้ว และบางแบรนด์ผลิตจนถึงขนาด 12 นิ้ว 
2. ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร 

ประเภทท่อ PP-R

ท่อพีพีอาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ท่อ PP-R ค่าระดับมาตรฐาน SDR11 PN10 ชนิดใช้กับน้ำอุ่น ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38-60 องศา
2.ท่อ PP-R ค่าระดับมาตรฐาน SDR6 PN20 ชนิดใช้กับน้ำร้อน ใช้กับช่วงอุณหภูมิ 38-95 องศา

หมายเหตุ
1.SDR (Standard Dimension Ratio) คือ อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ต่อความหนาท่อ
2.PN คือ ชั้นความดัน

มาตรฐานการผลิต ท่อ PP-R

DIN 8077 และ DIN 8078 ของเยอรมัน และข้อต่อ มาตรฐาน DIN 16962-5 เนื่องจากปัจจุบันท่อพีพีอาร์ยังไม่มีมาตรฐาน มอก. กำกับ จึงใช้มาตรฐานของเยอรมัน DIN 8077, DIN 8078 อ้างอิงแทน

ขนาดท่อ PP-R เปรียบเทียบแบรนด์ SCG, Thai-PPR

ท่อ PP-R แบรนด์ SCG

แบรนด์ SCG

1. ท่อสีเขียว คาดแถบสีน้ำเงิน สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-60 องศาเซลเซียส ทนความดันที่ PN10 (SDR 11) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R80

2. ท่อสีเขียว คาดแถบสีแดง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP-R80

ท่อ PP-R แบรนด์ THAI PP-R

แบรนด์ THAI PP-R

 

1. ท่อสีเขียว ไม่มีคาดแถบสี สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-60 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ Economy Class ทนความดันที่ PN10 (SDR 11) ผลิตขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 12 นื้ว หรือ 20 ถึง 315 มม. ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water, Up Fedd, Down Feed, ท่อ Branch, ท่อลม Air Compressor, ท่อสารเคมี

2. ท่อสีเขียว คาดแถบสีขาว สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ High Pressure Class ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water, ระบบท่อ Solar Cell, หม้อต้มน้ำ

3. ท่อสีเขียว คาดแถบสีแดง มีชั้น Fiber ตรงกลาง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Fiber Composite แบบ Durable Class ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการยืด และขยายตัวของท่อ PP-R ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตัวท่อ เหลือเพียง 1/3 เมื่อเทียบกับท่อ SDR6 ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water

4. ท่อสีเขียว แบบเพิ่มชั้น Aluminium สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Aluminium Composite ทนความดันที่ PN20 (SDR 6) ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการยืด และขยายตัวของท่อ PP-R ในแนวยาวและแนวกว้างเมื่อใช้งานน้ำร้อน ใช้สำหรับระบบท่อ Chilled Water

 

ท่อ PP-R แบรนด์ SLYM

แบรนด์ SLYM

 

1. ท่อสีเขียว ไม่มีคาดแถบสี สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-60 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ Standard ทนความดันที่ PN10 (SDR 11)

2. ท่อสีเขียว คาดแถบสีขาว สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 แบบ High Pressure Class ทนความดันที่ PN20 (SDR 6)

3. ท่อสีเขียว คาดแถบสีแดง มีชั้น Fiber ตรงกลาง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Fiber Composite ทนความดันที่ PN20 (SDR 6)

4. ท่อสีเขียว คาดสีเหลือง มีชั้น IONPURE ตรงกลาง สำหรับงานประปา อุณหภูมิ 3-95 องศาเซลเซียส ท่อ PPR-80 Antibacterial ทนความดันที่ PN10 (SDR 11) ออกแบบพิเศษให้อนุภาคนาโนของธาตุเงิน (Nano-Silver Ion Inorganic Antibacterial Agent) ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง กาาติดเชื้อในกระแสเลือด โรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น

คำแนะนำการซื้อ ท่อ PP-R

คำแนะนำการซื้อ ท่อ PP-R

1. แจ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ หรือ ขนาดข้อต่อท่อ PP-R
2. แจ้งชั้นความดันท่อที่ต้องการ หรือ เลือกประเภทท่อ PP-R ระหว่างท่อน้ำอุ่น หรือ ท่อน้ำร้อน
3. แจ้งจำนวนท่อ และข้อต่อ PP-R ที่ต้องการ (ท่อมีความยาว 4 เมตร/ท่อน)

 

Update 3 July 2019