ท่อ EFLEX ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

ท่อพลาสติกสีดำเป็นลอน ลักษณะเป็นเกลียว เป็นปล้อง คล้ายท่อโลหะอ่อน อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนทั่วไป เนื่องจากเป็นท่อที่ใช้ในงานโครงสร้าง แต่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้รับเหมา หรือวิศวกร เป็นอย่างดีสำหรับการเลือกใช้งานท่อร้อยสายไฟแบบฝังดิน 

ท่ออีเฟล็ก คือ ท่อพีอี แบบลูกฟูก เป็นที่นิยมใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายเคบิลใต้ดิน หรือ ร้อยท่อสายไฟแบบฝังดิน (Underground Cable Installation) เพราะคุณสมบัติเด่นของท่อแบบเป็นลอน ลักษณะเป็นปล้อง เรียกว่า ลูกฟูก ที่สามารถโค้งงอได้ แข็งแรง และประหยัด จึงใช้เพื่อทดแทนการใช้ท่อพีอี (HDPE Conduit) โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อดินทรุด หรือมีสิ่งกีดขวาง เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ  

 
ตารางขนาดมาตรฐาน ท่ออีเฟล็ก Standard Diemension of EFLEX
ท่อและอุปกรณ์อีเฟล็ก EFLEX Pipe & Accessory

แก้ปัญหาการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน 

ท่อที่นิยมในการวางสายเคบิลใต้ดิน ได้แก่ ท่อราง ท่อใยหิน ท่อปูน ท่อเหล็ก และท่อพีวีซี แต่ท่อเหล่านี้มีข้อเสียคือ ขาดความยืดหยุ่น ไม่เหมาะกับพื้นที่เสี่ยงต่อดินทรุด เพราะอาจทำให้ท่อแตกร้าวได้ ประกอบกับท่อมีความยาวไม่ต่อเนื่องทำให้ต้องใช้ข้อต่อเป็นจำนวนมาก ท่อมีน้ำหนักมาก ต้องใช้เวลาในการติดตั้งวางสายนาน จึงเสี่ยงต่อการวางท่อล่าช้า และการบริหารแรงงาน

ท่ออีเฟล็ก ทดแทนการใช้ท่อร้อยสายแบบเดิม

ท่ออีเฟล็ก หรือ ท่อลูกฟูกโพลิเอททิลีน ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกวิศกรรมเช่นเดียวกับท่อเอชดีพีอี (HDPE Conduit) แต่ด้วยลักษณะเป็นลอนเกลียวแบบลูกฟูก ทำให้มีความทนทานในแนวราบมากกว่าท่อพลาสติกผิวเกลี้ยงธรรมดาหลายเท่าตัว อีกทั้งยังสามารถยืดหยุ่น โค้งงอ แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และมีความยาวต่อเนื่อง ทำให้ลดการใช้อุปกรณ์ข้อต่อ และใช้แรงงานน้อยในการติดตั้ง 

คุณสมบัติของท่อ EFLEX

1. ท่อยืดหยุ่น - สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ และวางหลบสิ่งกีดขวางได้ เช่น จุดพักบ่อ ต้นไม้
2. ความยาวต่อเนื่อง - ท่อ 1 ขด มีความยาวตั้งแต่ 30 - 300 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
3. น้ำหนักเบา - ง่ายต่อการขนส่ง ยกไปติดตั้งหน้างาน ขนาดท่อ 100 มิลลิเมตร น้ำหนักท่ออีเฟล็ก 1.20 กิโลกรัม
4. ทนต่อแรงกระแทก - ลักษณะลูกฟูกทำให้มีความแข็งแรงสูงในแนวราบ ไม่หักยุบในพื้นดิน
5. ทนต่อทุกสภาพอากาศ และไม่ผุกร่อน - ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรม เช่นเดียวกับท่อ HDPE
6. การเสียดทานต่ำ - ใช้บ่อพักสายเคเบิลน้อยลง สามารถดึงสายเคเบิลได้ง่าย
7. การติดตั้งง่าย - ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น คอนกรีต หรือ Shell Belts
8. ประหยัด - ลดการใช้ข้อต่อ ติดตั้งใช้แรงงานน้อย ท่อมีความทนทาน ใช้ได้ยาวนาน 

ขนาดท่อ EFLEX

ท่ออีเฟล็ก มีให้เลือกขนาด ตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ถึง 150 มิลลิเมตร

โครงการที่เลือกใช้ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินแบบลูกฟูก

สนามบินสุวรรณภูมิ กองทัพเรือ โรงไฟฟ้า โรงแรม คอนโดมิเนียม และอีกหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ