ท่อ Subduct HDPE

HDPE Subduct Thailand ท่อซับดัก ร้อยสายเคเบิล

ท่อ Sub-Duct 

ท่อซับดัก คือ ท่อร้อยสายเคเบิ้ล ที่ร้อยเข้าไปในท่อหลัก (Main Duct) อีกทีหนึ่ง นิยมใช้สำหรับงานร้อยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)