ท่อ HDPE ประปา

ท่อ PE คือ

ท่อพีอี คือ คำเรียกแบบย่อ ซึ่งหมายถึงท่อพลาสติกสีดำชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากพอลิเอทิลีน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.ท่อ HDPE คือ ท่อ pe ความหนาแน่นสูง ซึ่ง HDPE ย่อมาจาก High Density Polyethylene มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.95 กรัมต่อลบ.ซม. ใช้ในงานท่อน้ำประปา และงานท่อร้อยสายงานระบบ

2.ท่อ LDPE คือ ท่อ pe ความหนาแน่นต่ำ ซึ่ง LDPE ย่อมาจาก Low Density Polyethylene มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.95 กรัมต่อ ลบ.ซม. ซึ่งจะมีคุณสมบัติเรื่อง ความคงทนแข็งแรงต่ำกว่า HDPE ใช้ในงานท่อส่งน้ำในงานเกษตร

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่หากเรียกท่อ pe ประปา จะหมายถึง ท่อ HDPE ประปา แต่เนื่องจากท่อพีอี มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นได้ทั้งท่อประปา และท่อร้อยสายไฟ หากเรียก ท่อ pe เพียงแค่นี้ อาจทำให้เกิดความสับสนระหว่างสินค้าได้ ผู้ที่ต้องการซื้อท่อ pe จึงต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นท่อ pe ใช้สำหรับงานระบบประปา

HDPE คุณสมบัติ

คุณสมบัติท่อ HDPE

1. ปราศจากสารพิษ ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และแรงกดแรงกระแทก
ท่อ PE มีคุณสมบัติเป็นกลางทางเคมี ทนต่อกรด-ด่าง ความปลอดภัยสำหรับการใช้ท่อส่งน้ำดื่ม และสามารถส่งของเหลวชนิดต่างๆได้ไม่ผุกร่อน ผลิตจากพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานในเชิงวิศวกรรม มีสารป้องกัน UV ทนทานต่อแสงแดด ไม่เสียหายหรือแตกหักง่ายจากการกระแทก อายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี

2. การไหลของน้ำในท่อดี แรงเสียดทานต่ำ
ท่อ PE มีผิวภายในท่อลักษณะเรียบมัน ไม่เป็นสนิม และไม่จับคราบหินปูน เมื่อเปรียบเทียบกับท่อชนิดอื่นๆ ในขนาดเท่ากัน การไหลของน้ำในท่อมีความสียดทานต่ำ ของเหลวสามารถไหลผ่านท่อได้ดี 

3. แรงดันท่อ PN และชั้นคุณภาพ PE
การกำหนดชั้นคุณภาพที่จะใช้งานต้องระบุความสามารถในการรับแรงดันของตัวท่อ เป็น PN และกำหนดความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของวัสดุ เป็น PE ไว้ควบคู่กัน เช่น ท่อ HDPE PN10 PE100 เป็นต้น

 

HDPE ประโยชน์

ประโยชน์ของท่อ pe ประปา คือ

1. ใช้ในงานการประปา ท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำใช้
2. ใช้ในงานการเกษตร สวนป่า สวนเกษตร สนามกอล์ฟ
3. ใช้ในงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่
4. ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี อาหาร
5. ใช้ในท่อร้อยสายไฟ และสายเคเบิ้ล
6. ใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำเสีย
7. ใช้เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การใช้งานท่อ HDPE

ท่อ HDPE ทดแทนการใช้ท่อ PVC

ท่อ HDPE นิยมติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับไซท์งานที่ต้องการท่อที่ทนอากาศ ทนแดน ทนฝน และใช้ฝังใต้ดิน บริเวณที่เสี่ยงต่อดินทรุด และเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าท่อ PVC เนื่องจากท่อ PVC ไม่เหมาะกับงานภายนอกอาคาร เมื่อท่อ PVC โดนแดด และได้รับแรงกดใต้ดินจากดินทรุด จะทำให้ท่อเปราะ แตกง่าย

อย่างไรก็ตาม ท่อ HDPE แม้จะมีความคงทนมากกว่าท่อ PVC แต่ท่อ PE ก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างบ้านทั่วไป เนื่องจากราคาท่อเอชดีพีอี มีราคาสูงกว่าท่อ PVC ประมาณ 30% และต้องติดตั้งโดยช่างประปาเฉพาะทางที่มีอุปกรณ์การเชื่อม

วิธีการติดตั้งท่อ PE

การติดตั้งท่อพีอี

การต่อท่อพีอี สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเชื่อมท่อด้วยความร้อน แบบ Butt Welding รอยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่มีการรั่วไหล และการเชื่อมต่อด้วยข้อต่อ แบบสวมอัด Compression ที่สามารถต่อใช้ได้เอง สะดวกและรวดเร็ว

1. การเชื่อมท่อพีอีด้วยความร้อน
เป็นเทคนิคการให้ความร้อนแก่ท่อที่จะทำการเชื่อมพร้อมกัน 2 ด้านของชิ้นงาน จนพลาสติกหลอมมาสัมผัสกันที่บริเวณ ผิวแต่ละด้าน การได้รับความร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำให้ผิวของท่อเกิดการหลอมละลาย ทำให้ผนังของท่อหลอมเหลวและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

การเชื่อมท่อด้วยความร้อนนี้จะมีแถบเช่ือมเกิดข้ึนทั้งด้านใน และด้านนอกของท่อเรียกว่า weld beads ซึ่งแถบเช่ือมที่อยู่ ด้านในท่อนี้อาจเป็นสิ่งสะสมของคราบตระกรันเมื่อของเหลวไหลผ่านไปนานๆ

2. การเชื่อมต่อด้วยข้อต่อชนิดพิเศษ
ข้อต่อที่ถูกออกแบบมาใช้เฉพาะกับท่อพีอี มีหลายชนิด โดยข้อต่อแบบสวมอัด Compression เป็นข้อต่อที่ได้รับความนิยม ติดตั้งเพียงสวมข้อต่อ และขันเกลียวให้แน่น โดยไม่ต้องใช้กาวหรือเทปพันเกลียว

ท่อ HDPE TGG
ท่อ HDPE IPP
ท่อ HDPE TAP
ท่อ HDPE BPpipe
ท่อ HDPE BTC
ข้อต่อ HDPE TON-D

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


หมวดท่อ HDPE  > ท่อ HDPE ประปา และอุปกรณ์


ท่อ HDPE ประปา

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE แบบเชื่อม (Fabricated Butt Fusion Fittings)

PE ประปา ข้องอ 90 (Elbow 90) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้องอ 60 (Elbow 60) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้องอ 45 (Elbow 45) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้องอ 30 (Elbow 30) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทาง (Tee) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทางลด (Tee Reducer) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทาง Y (Tee Wye 45) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทาง Y ลด (Tee Wye Reducer) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทาง TY (Tee Wye 45 Plus) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สามทาง TY ลด (Tee Wye 45 Plus Reducer) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้อต่อตรงลดกลม (Reducer) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้อต่อตรงลดกลมคอยาว (Long Reducer) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สตับเอ็น (Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ฝาปิด (End Cap) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ข้อต่อท่อพีอีเกลียวนอก (Male Adaptor) - แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา ท่อเชื่อมหน้าจาน (Puddle Flange) - แบบเชื่อม (Butt)

อุปกรณ์หน้าแปลน (Stub End)

PE ประปา ปะเก็นยาง (Rubber Seal) – เชื่อม

PE ประปา น็อต (Bolts and Nuts) – เชื่อม

PE ประปา หน้าแปลนบอดเหล็ก (Blind Flange) – เชื่อม (Butt)

PE ประปา หน้าแปลนเหล็ก (Backing Ring) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา หน้าแปลนพีอี (Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สตับเอ็นชุดข้าง (Half Set Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)

PE ประปา สตับเอ็นชุดคู่ (Full Set Stub End) – แบบเชื่อม (Butt)


อุปกรณ์ข้อต่อแบบสวมอัด คอมเพรสชั่น (Compression Fittings)

ข้อต่อตรง (Coupling)
สามทาง (Tee)
ข้องอฉาก (Elbow) ข้องอ 90 CPF-01
ฝาปิดปลายท่อ (End Cap)
ต่อตรงเกลียวนอก (Male Adaptor)
ต่อตรงลด (Reducing Coupling)
สามทางลด (Reducing Tee)
แคล้มรัดแยก (Clamp Saddle)
ต่อตรงเกลียวใน (Female Adaptor)
สามทางเกลียวใน (Female Tee)
สามทางเกลียวนอก (Male Tee)
งอฉากเกลียวใน (Female Elbow)
งอฉากเกลียวนอก (Male Elebow)
ต่อตรงเกลียวนอก เกลียวทองเหลือ (Male Adaptor with Brass Threaded Insert)
ต่อตรงเกลียวใน เกลียวทองเหลือ (Female Adaptor with Brass Threaded Insert)
งอฉากเกลียวนอก เกลียวทองเหลือ (90 Male with Brass Threaded Insert)
หน้าแปลนต่อตรง (Flange Adaptor)


อุปกรณ์ข้อต่อแบบฉีด อินเจ็คชั่น โมลด์ (Injection Mould Fittings)

ข้องอ 90 (90 Elbow)
สามทาง (Tee)
สามทางลด (Reducing Tee)
ข้องอ 45 (45 Elbow)
ฝาปิด (End Cap)
ข้อลดกลม (Reducer)
สตับเอ็น (Stub End)

อุปกรณ์ข้อต่อแบบซ็อคเก็ต ฟิวชั่น (Socket Fusion Fittings)
ข้อต่อตรง (Coupling)
สามทาง (Tee)
ข้องอ 90 (90 Elbow)
ข้องอ 90 เกลียวนอก (90 Male Elbow)
ข้องอ 90 เกลียวใน (90 Female Elbow)
ข้อลดกลม (Reducer)
สามทางลด (Reducing Tee)
ข้องอ 45 (45 Elbow)
สามทางเกลียวนอก (Male Tee)
สามทางเกลียวใน (Female Tee)
ฝาปิด (End Cap)
ต่อตรงเกลียวนอก (Male Adaptor)
ต่อตรงเกลียวใน (Female Adaptor)

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเกลียว (Threaded Fittings)

นิเปิล (Nipple)
ข้อต่อตรง (Socket)

สามทาง (Tee 90)
ข้องอ 90 (90 Bend)
ลดเหลี่ยม (Bushing)
ลดกลม (Reducer)
ปลั๊กอุด (Plug)
ปลั๊กสำหรับต๊าปเกลียว