Tag Archives: 100

ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ประปา

HOT DIPPED GALVANIZED PIPE ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ สำหรับงานประปา หรือ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อแป๊บประปา เป็นการนำเหล็กดำขึ้นรูปท่อทรงกลม แล้วนำไปชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นความหนาของสังกะสีจะถูกเคลือบเพิ่มขึ้นตามความหนาของเหล็ก เพื่อช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อน ทำให้เหล็กแข็งแรง  นิยมใช้เป็นท่อประปา ระบบส่งน้ำ งานสาธารณูปโภค งานภายนอกอาคาร พื้นที่กลางแจ้ง พื้นที่ชื้น พื้นที่บริเวณริมทะเล พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานโครงสร้าง ที่ต้องการความแข็งแรง รับน้ำหนัก และรับแรงกดสูง สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามความหนาของผนังท่อ 1. BS-S (บางเกลียวคาดเหลือง) ขนาด 1/2 – 4 นิ้ว 2. BS-M (หนาเกลียวคาดน้ำเงิน) ขนาด 1/2 – 6 นิ้ว 3. BS-H (ปลายเรียบคาดแดง) ขนาด 1/2 – 6 นิ้ว […]

น้ำยาประสานท่อ PVC

น้ำยาประสานท่อ คือ กาวทาท่อ PVC มีคุณสมบัติละลายเนื้อพีวีซี ให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เมทิลเอทิลคีโทน เตตราไฮโดรฟิวราน และ ไซโคลเฮกซาโนน สามารถใช้กับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน ทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ โดยไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส และสี เปลี่ยนไปจากเดิม และไม่มีสารพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทนสารเคมี กรด และด่างได้ เทียบเท่าท่อพีวีซี ผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1032-2534 น้ำยาประสานท่อ มี 2 ประเภท คือ แบบเข้มข้น และแบบใส 1. น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น (Solvent Cement High Pressure) น้ำยาขนิดความเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีน้ำยาอยู่มาก ทำให้ไม่ไหลย้อยขณะทำการประกอบ เหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งาน เนื้อน้ำยามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเชื่อมท่อ และข้อต่อ ที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม. และรับแรงดันได้สูงถึง […]