Category Archives: ขาว

ซับดักใยผ้า | Fabric Innerduct BK

Fabric Sub-Duct / Fabric Inner Duct ซับดักใยผ้า คือ ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายเคเบิล ชนิดใยผ้าสังเคราะห์ชนิดพิเศษ มีสภาพเหนียว ทนต่อแรงดึง ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี ได้รับการทอและเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ นิยมใช้ร้อยสายเคเบิล ร้อยสายไฟเบอร์ออฟติก ภายในท่อ Main Duct วัสดุ  ใยผ้าผลิตจาก High Strength Polypropylene Filament, Polyester Multifilament, และ Nylon Monofilament   ซับดักใยผ้า นิยมใช้ทดแทนการใช้ท่อ HDPE Sub-Duct เนื่องจากท่อ Main Duct เป็นท่อที่มีขนาดจำกัด แต่การขยายโครงข่ายสื่อสาร ทำให้มีความจำเป็นต้องติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่ร้อยสายในท่อ Main Duct มีจำนวนลดลง ขณะที่ท่อเมนดักบางจุดมีท่อร้อยสายเคเบิลพีอีติดตั้งอยู่เต็มท่อเมนดักแล้ว ทำให้ไม่เหลือพื้นที่ในการติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มเติม ข้อจำกัดของ ท่อพีอีซับดักร้อยสายเคเบิล ในปัจจุบัน คือ ท่อซับดักพีอีมีขนาดใหญ่ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ทำให้การติดตั้งไม่สะดวก ทั้งในแง่ของการติดตั้งภายในท่อ Main Duct ที่มีพื้นที่จำกัด […]

ท่อ CPVC ประปา น้ำร้อน

ปัจจุบัน การติดตั้งท่อ ระบบประปาน้ำร้อน ภายในอาคารนั้น นิยมใช้เป็นท่อ PP-R (ท่อ พีพีอาร์) หรือที่รู้จักว่า ท่อพีวีซีสีเขียว เพราะท่อไม่เป็นสนิม และการติดตั้งระบบประปาแบบเชื่อมสอด ทำให้ท่อเป็นระบบปิดผนึกที่สมบูรณ์ ทำให้ท่อไม่รั่วซึม แต่ด้วยข้อจำกัดของท่อพีพีอาร์ในการติดตั้งท่อในบางพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้งานมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นมาทดแทน ท่อ CPVC คือ ท่อประปา สำหรับงานระบบประปาน้ำร้อน สามารถทนความร้อนได้ถึง 95 องศา เป็นฉนวนกันความร้อนในตัว ทนทานต่อสารเคมี และการผุกร่อน ท่อมีลักษณะสีขาว เชื่อมท่อด้วยน้ำยาประสานท่อ เหมาะสำหรับ โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงงาน งานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อจำกัดของท่อ PP-R คือ การติดตั้งท่อพีพีอาร์ต้องใช้เครื่องมือเชื่อมท่อแบบสอด (Socket Fusion) โดยการใช้ความร้อน 250-260 องศา ในการหลอมเหลวท่อกับข้อต่อและอุปกรณ์อื่นให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะต้องจัดหาเครื่องเชื่อมที่หน้าไซต์งาน และ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมท่อ  ข้อจำกัดของท่อ PVC […]

ท่อ UPVC สีขาว

ท่อ UPVC คือ ท่อ PVC สีขาว ที่มีการเติมสารป้องกันแสง UV แม้ลักษณะภายนอกท่อยูพีวีซี จะเหมือนกับท่อ PVC ทั่วไป แต่ท่อ uPVC เป็นพีวีซีแข็ง (Rigid PVC) และมีสีขาว ใช้สำหรับงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ผลิตจากวัสดุ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)   ท่อ UPVC หรือ ท่อ PVC สีขาว ใช้สำหรับงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์  สามารถดัดเย็นโค้งงอได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน มีปริมาณสารเติมแต่งที่เหมาะสม ช่วยให้มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อแสงแดดป้องกันรังสี UV  ไม่ลามไฟ 1. สามารถทนต่อแสงแดด ป้องกันรังสี UV และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิปกติจนสูงถึง 60 องศาเซลเซียส 2. มีคุณสมบัติยืดหยุ่น สามารถดัดเย็นท่อได้มากกว่า 90 องศา โดยไม่ต้องใช้ความร้อน 3. ไม่ลามไฟ แม้ท่อ PVC […]