น้ำยาประสานท่อ PVC

น้ำยาประสานท่อ หรือ กาวท่อ PVC คืออะไร

น้ำยาประสานท่อ คือ กาวทาท่อ PVC มีคุณสมบัติละลายเนื้อพีวีซี ให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เมทิลเอทิลคีโทน เตตราไฮโดรฟิวราน และ ไซโคลเฮกซาโนน

สามารถใช้กับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน ทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ โดยไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส และสี เปลี่ยนไปจากเดิม และไม่มีสารพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทนสารเคมี กรด และด่างได้ เทียบเท่าท่อพีวีซี ผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1032-2534

น้ำยาประสานท่อ กาวท่อ solvent cement scg ท่อน้ำไทย thaipipe siamconduit

น้ำยาประสานท่อ มีกี่ประเภท

น้ำยาประสานท่อ มี 2 ประเภท คือ แบบเข้มข้น และแบบใส

1. น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น (Solvent Cement High Pressure)

น้ำยาขนิดความเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีน้ำยาอยู่มาก ทำให้ไม่ไหลย้อยขณะทำการประกอบ เหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งาน เนื้อน้ำยามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเชื่อมท่อ และข้อต่อ ที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม. และรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์

2. น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น (Solvent Cement Standard)

น้ำยาชนิดธรรมดา ความหนืดต่ำ เนื้อใส ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับแต่งท่อก่อนการใช้งานได้ เหมาะกับการต่อท่อที่มีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทั่วไป และงานที่ไม่เร่งใช้งาน