Tag Archives: สายไฟ

ซับดักใยผ้า | Fabric Innerduct BK

Fabric Sub-Duct / Fabric Inner Duct ซับดักใยผ้า คือ ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายเคเบิล ชนิดใยผ้าสังเคราะห์ชนิดพิเศษ มีสภาพเหนียว ทนต่อแรงดึง ทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี ได้รับการทอและเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ นิยมใช้ร้อยสายเคเบิล ร้อยสายไฟเบอร์ออฟติก ภายในท่อ Main Duct วัสดุ  ใยผ้าผลิตจาก High Strength Polypropylene Filament, Polyester Multifilament, และ Nylon Monofilament   ซับดักใยผ้า นิยมใช้ทดแทนการใช้ท่อ HDPE Sub-Duct เนื่องจากท่อ Main Duct เป็นท่อที่มีขนาดจำกัด แต่การขยายโครงข่ายสื่อสาร ทำให้มีความจำเป็นต้องติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่ร้อยสายในท่อ Main Duct มีจำนวนลดลง ขณะที่ท่อเมนดักบางจุดมีท่อร้อยสายเคเบิลพีอีติดตั้งอยู่เต็มท่อเมนดักแล้ว ทำให้ไม่เหลือพื้นที่ในการติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มเติม ข้อจำกัดของ ท่อพีอีซับดักร้อยสายเคเบิล ในปัจจุบัน คือ ท่อซับดักพีอีมีขนาดใหญ่ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ทำให้การติดตั้งไม่สะดวก ทั้งในแง่ของการติดตั้งภายในท่อ Main Duct ที่มีพื้นที่จำกัด […]

สายไฟ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สายไฟ สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สายไฟมีลักษณะ เป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ หรือที่เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า โดยตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้แตกต่างกัน ส่วนมากวัสดุตัวนำไฟฟ้ามักเป็น ทองแดง และ อลูมิเนียม สายไฟจึงเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อยู่ทั่วไปในงานระบบไฟฟ้า และถือว่าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ควบคู่ไปกับ ท่อร้อยสายไฟ อย่างไรก็ตาม สายไฟมีหลายสี หลายชื่อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สายไฟประเภทไหนใช้กับงานอะไร สีของสายไฟสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบหรือไม่ แล้วสายไฟที่ต้องการใช้งานเรียกว่าอะไร มีสายชนิดไหนที่ไม่ต้องใช้คู่กับท่อร้อยสายไฟบ้าง สยามคอนดูท ขอแนะนำความรู้สายไฟเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเลือกใช้สายไฟได้อย่างเหมาะสมกับไซท์งาน และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ วิธีการแบ่งประเภท สายไฟ สามารถแบ่งประเภทสายไฟฟ้า ได้หลายวิธี พิกัดแรงดันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าแรงดันกลาง (Medium-Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าแรงดันสูง (High-Voltage Power Cable) การทำงาน สายอ่อน (Standarded Wire) สายแข็ง (Solid Wire) ชนิดของวัสดุตัวนำ สายทองแดง […]