Tag Archives: อลูมิเนียม

สายไฟ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สายไฟ สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สายไฟมีลักษณะ เป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ หรือที่เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า โดยตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้แตกต่างกัน ส่วนมากวัสดุตัวนำไฟฟ้ามักเป็น ทองแดง และ อลูมิเนียม สายไฟจึงเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อยู่ทั่วไปในงานระบบไฟฟ้า และถือว่าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ควบคู่ไปกับ ท่อร้อยสายไฟ อย่างไรก็ตาม สายไฟมีหลายสี หลายชื่อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สายไฟประเภทไหนใช้กับงานอะไร สีของสายไฟสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบหรือไม่ แล้วสายไฟที่ต้องการใช้งานเรียกว่าอะไร มีสายชนิดไหนที่ไม่ต้องใช้คู่กับท่อร้อยสายไฟบ้าง สยามคอนดูท ขอแนะนำความรู้สายไฟเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเลือกใช้สายไฟได้อย่างเหมาะสมกับไซท์งาน และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ วิธีการแบ่งประเภท สายไฟ สามารถแบ่งประเภทสายไฟฟ้า ได้หลายวิธี พิกัดแรงดันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าแรงดันกลาง (Medium-Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าแรงดันสูง (High-Voltage Power Cable) การทำงาน สายอ่อน (Standarded Wire) สายแข็ง (Solid Wire) ชนิดของวัสดุตัวนำ สายทองแดง […]